08:20
09 có thể ‘21, chủ nhật

Cuộc đua Neon

Neon Race là một trò chơi khá đơn giản, nhưng sự đơn giản không làm cho nó kém thú vị. Vì vậy, bạn cần theo dõi chuyển động của xe trên đường tròn và nhấp vào lúc xe nên rẽ. Bạn cần thực hiện một số lần nhấp nhất định tại một thời điểm được xác định nghiêm ngặt. Nếu không, chiếc xe sẽ chạm vào đường neon, và trò chơi sẽ kết thúc.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«