18:57
30 Tháng sáu ‘22, Thứ năm
Enter
Enter
Enter

Mực Inc.

Vượt qua bài kiểm tra cho hình xăm của chủ trong trò chơi trực tuyến Ink Inc. Bạn sẽ được cung cấp một vài hình xăm. Sử dụng các công cụ đặc biệt để lặp lại mẫu được hiển thị trong mẫu. Dành thời gian của bạn. Hình xăm của bạn phải giống nhất có thể với mẫu được cung cấp bởi nhà tuyển dụng, nếu không bạn sẽ không có được công việc mong muốn.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«