02:56
27 có thể ‘22, Thứ sáu
Enter
Enter
Enter

Thợ mỏ nhàn rỗi

Kinh doanh khai thác và đồ trang sức có thể rất có lợi nhuận. Hãy chắc chắn rằng điều này là trong các thợ đào nhàn rỗi trò chơi trực tuyến. Anh sẽ phải tiếp quản công việc mà anh nhận được từ cha mình. Không có gì khó khăn trong trò chơi: ngay từ đầu bạn sẽ trải qua một chút đào tạo. Bạn sẽ chỉ cần một chút kiên nhẫn.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«