13:05
09 Tháng mười hai ‘22, Thứ sáu
Enter
Enter
Enter

Số màu

Màu sắc thú vị theo số hiện có sẵn ở định dạng trực tuyến. Vẽ hình ảnh của sự phức tạp khác nhau trong trò chơi trực tuyến Số màu. Bức tranh được chia thành các hình vuông nhỏ. Mỗi hình vuông có số riêng, tương ứng với số màu. Nhấp vào tất cả các hình vuông với một số cụ thể và vẽ hình ảnh. Hãy nhìn những gì bạn có thể làm ở cuối mỗi cấp độ.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«