07:11
09 อาจ ‘21, วันอาทิตย์

การแข่งขันนีออน

Neon Race เป็นเกมที่ค่อนข้างง่าย แต่ความเรียบง่ายไม่ได้ทําให้น่าสนใจน้อยลง ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบการเคลื่อนไหวของรถในการติดตามโค้งมนและคลิกในขณะที่รถควรหมุน คุณต้องคลิกจํานวนหนึ่งตามเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นรถจะสัมผัสเส้นนีออนและเกมจะสิ้นสุดลง

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«