19:36
30 มิถุนายน ‘22, วันพฤหัสบดี
Enter
Enter
Enter

อิงค์ อิงค์

ผ่านการทดสอบสําหรับรอยสักของต้นแบบในเกมออนไลน์ Ink Inc. คุณจะได้รับการสัก 2-3 รูป ใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อทําซ้ํารูปแบบที่แสดงในตัวอย่าง ไม่ต้องรีบ รอยสักของคุณควรคล้ายกับตัวอย่างที่เสนอโดยนายจ้างมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับงานที่ต้องการ

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«